PROJEKT UNDINE

Projekt UNDINE:


I fællesskab værnes omkring Østersøen

I tæt samarbejde med erfarne danske og tyske partnere med baggrund i miljøundervisning, naturfredning, turisme og mediedesign ønsker leadpartner BUND – Landsforbundet for Slesvig-Holsten at sætte fokus på Østersøen. Dels vil der blive arbejdet med udvikling af undervisningstilbud og naturoplevelser samt et tværfagligt samarbejde omkring Østersøens beskyttelse. På denne måde skal bevidstheden om vores marine økologiske systemer og deres fornødne beskyttelse fremmes hos regionenes befolkning og gæster.


Blomstrende ålegræsenge, tæt bevoksede revler og sandbundens perfekte skjulesteder for beboerne – ikke lige de første tanker der strejfer os, når vi tænker på vores Østersø. Det kan dog betale sig at tage et kik under vandoverfladen og opdage fascinerende livsfællesskaber, tilpasninger, former og farver lige ved vores egen strandkant. Særligt et dyk ned i Femern Bælt-regionens dybe salte sejlrender, algeskove og muslingebanker er fortryllende. Undervandsverdenerne her rummer en særlig høj arts- og strukturrigdom, hvis lige ikke findes andre steder i Østersøen


Læs mere her